Наша діялність

Федерація діє згідно з Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» на принципах:

 • законності та верховенства права;
 • свободи об'єднання;
 • незалежності та рівноправності членів;
 • самоврядності;
 • соціального діалогу;
 • аполітичності;
 • відкритості та гласності;
 • відповідальності за виконання взятих зобов'язань.

 Федерація на міжнародному рівні співпрацює з Міжнародною Організацією Праці, TUV; ISSA.

Права та повноваження Федерації

визначені Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»

 

Право

Механізм реалізації

Захищати права та законні інтереси своїх членів

представлення та захист прав та законних інтересів, своїх членів у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;

внесення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов'язаних з їх статутною діяльністю;

проведення експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів їх членів.

Проекти законів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин подаються відповідними центральними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців

Брати участь у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод

укладання у межах своїх повноважень колективних договорів і угод, здійснення контролю та забезпечення їх виконання

Брати участь у соціальному діалозі

участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених законодавством, угодами на національному, галузевому і територіальному рівнях.

Представляти та захищати інтереси своїх членів під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

За запрошенням роботодавця Федерація визначє уповноваженого представника, який візьме участь у процесі здійснення державного нагляду (контролю).

Уповноважений представник має право робити заяви та повідомлення щодо дій відповідних контролюючих органів, вчинених ними під час здійснення державного нагляду, обов'язкові для розгляду відповідними контролюючими органами.

Про результати розгляду відповідні контролюючі органи повідомляють уповноваженого представника та роботодавця.

 

Брати участь у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення

участь у спільних консультаціях з цих питань, що проводяться відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Брати участь в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю

робота у складі правлінь та наглядових рад фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

Брати участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

робота у складі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти).

Право на інформацію

одержання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформації, необхідної для виконання своїх статутних завдань;

одержання статистичних даних з питань праці, соціальних та економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань;

поширення інформації щодо своєї діяльності і пропагування своєї ідеї та мети;

висвітлення своєї діяльності у засобах масової інформації;

заснування засобів масової інформації;

проведення соціологічних досліджень, створення наукових, інформаційних, експертно-аналітичних та навчально-дослідницьких центрів.

Брати участь у формуванні сфери вищої, професійно-технічної освіти, навчання на виробництві

створення галузевих та міжгалузевих рад, навчальних закладів, науково-дослідних установ, центрів незалежних експертиз;

участь у роботі спеціально уповноваженого органу у сфері регулювання кваліфікацій, органів стандартизованого оцінювання та підтвердження професійних кваліфікацій;

внесення пропозиції щодо змін до Національного класифікатора України "Класифікатор професій" та Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

розроблення та направлення до центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки критеріїв ефективності системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою та робітничих кадрів;

участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень навчальних закладів, наукових проектах і програмах;

розширення форм організації навчання працівників на виробництві з впровадженням сучасних інноваційних методик.

 

 • м. Київ, вул. Ярославська, 28
 • 044 425 24 79
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галерея

Зворотній зв'язок

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top